Rettigheder

Nimbus Motorcycles Denmark A/S (herefter ”Nimbus Motorcycles”) har indgået aftaler med flere indehavere af varemærkerettigheder til ordmærket NIMBUS såvel som mærket med og uden farve.

 

 

Nimbus Motorcycles har således opnået visse rettigheder til at udnytte de relevante ”Nimbus Motorcycles” mærker for sin kernevirksomhed, der er fremstilling, markedsføring og salg af motorcykler og elcykler. I henhold til en af ovennævnte aftaler så længe det sker i kombination med MOTORCYCLES.

 

Der er endnu ikke taget stilling til, om Nimbus Motorcycles ønsker at føje yderligere produkter til sin portefølje på et senere tidspunkt, hvilket man I fremtiden vil afsøge nærmere, herunder om det er nødvendigt at indgå nye licensaftaler eller foretage egne registreringer af relevante rettigheder.

 

Det overvejes ligeledes at indgå yderligere aftaler med yderligere indehavere af varemærkerettigheder af hensyn til den nuværende produktportefølje, herunder bl.a. under hensyntagen til den geografiske udstrækning af de aftaler, der allerede er indgået. Ovennævnte aftaler (og heri indeholdte begrænsninger) begrænser sig til henholdsvis Danmark, EU og USA, dog ikke nødvendigvis alle relevante lande og/eller territorier og indehavere, ej heller i de nævnte lande/territorier.

 

Aftalen omfattende Danmark er foreløbigt tidsbegrænset til 25 år. Der er ikke med omtalte aftaler givet nogen garanti for, at mærkerne kan udnyttes uden at krænke tredjemand i visse jurisdiktioner.