Tidsplan

Nedenfor kan du/I se en plan for hele projektet:

 

 

 

 

Markedsanalyse

Som en del af projektet har vi undersøgt markederne indenfor både el-motorcykler og elcykler. Nedenfor er et sammendrag.

El-Motorcykler

Europa markedsudvikling

 

I 2017 blev der solgt 4.121 el-motorcykler, dette steg med 81,5% I 2018 hvor 7.478 enheder blev solgt!

Dog anses el-motorcykelmarkedet for et nichemarked da kun 0,75% af Europas indregistrerede motorcykler er elektriske (2018).

 

- ACEM

 

 

 

Største aftagere

Spanien er Europas største aftager af elmotorcykler (2.970 stk. (2018)) efterfulgt af Frankring (1.526 stk. (2018))

 

Elektriske motorcykler - Tyskland

I Tyskland oplever man en generel vækst for elektriske motorcykler

 

Elektriske motorcykler - Holland

I Holland har volumen af solgte elektriske motorcykler været relativ lav og stabil. I 2018 ser vi en voldsom vækst (809 stk). fremtidige data vil vise m denne vækst vil fortsætte.

Gør den kan Holland blive en af de største aftagere af elektriske motorcykler i Europa.

 

- ACEM

 

 

 

 

Elmotorcykel DK markedsudvikling

 

Elektriske motorcykler DK

Elektriske motorcykler er fortsat et lille nichemarked I Danmark. Før el-motorcykler var inkluderet I registreringsafgiften blev der solgt en volumen på 32 enheder.

 

I de efterfølgende år frem mod 2018 er der ikke blevet solgt over 3 enheder om året. En del af årsagen til dette kan findes i det begrænsede udvalg af elektriske motorcykler I Danmark. De store mærker som Harley Davidson, har nu de første elektriske motorcykler på markedet og det bliver spændende at se hvordan deres indtræffen vil påvirke det danske elmotorcykelmarked.

 

Der ses en stor vækst blandt elektriske Mopeds (knallert 45) i DK. Der modsat elmotorcyklerne har flere modeller på markedet.

 

- ACEM

 

 

 

Sammenligning

I år 2018 blev der i Danmark solgt 3.415 motorcykler. Salget er siden 2014 været generelt stigende.

 

- ACEM

 

 

 

 

Kundesegment elmotorcykler

Jens Winther (Importør af ZERO-motorcykler) oplever 2 typer kunder: Dem med dybe lommer der søger et supplement til den Tesla, som står i garagen. De kører elmotorcykel for fornøjelsens skyld og gerne kun i weekenden. Men den anden gruppe af interesserede tager kunderne ofte udgangspunkt i en holdning. De har sat sig meget grundigt ind i teknologien og er analytiske og velovervejet i deres valg. De kører aldrig mere end 200 km på en dag, og ofte skal motorcyklen bruges til pendling. - Bjørn Godske, Ingeniøren.

 

 

El-Cykler

 

Markedsudvikling - Vækst

 

Verden

Det forudsiges at det globale elcykelmarked vil vækste med 9.01% I perioden 2018 til 2025.

- Markets and Markets

 

 

USA

Det forventes at markedet for elcykler vil stige under pandemien, da der søges alternativer til offentlig transport.

I USA opleves der stor interesse for el-cykler hos den ældre generation der generelt er I ‘risikogruppen’ for Covid-19. Der opleves stor efterspørgsel og stort set alle el-cykelmærker har udsolgt.

 

- Ed Benjamin, eCycleElectric

 

 

Europa

Gennemsnitlig vækst I Europa for salg af elcykler de sidste 5 år: 6,5%.

 

Bemærkning* de sidste 3 år har den årlige vækst dalet fra 10,6% til 3,1%.

 

 

 

Danmark

Danske cykelproducenter oplever øget produktion og salg af elcykler i ind og udland. Således blev 2018 det første år, der blev produceret og solgt flere el-cycler end konventionel-le cykler i Danmark.

Den danske elcykelproduktion har siden 2013 oplevet en stor vækst, seneste data viser en stigning på 27% fra 2017-2018.

 

- Danmarks Statistik

 

 

Sammenligning

 

Holland

Hos den førende cykelnation Holland opleves der også stor interesse for elcykler, der i 2018 for første gang oplevede et større salg af elcykler end konventionelle cykler, akkurat som vi ser i Danmark Salgstallene kan delvist forklares med sommervejret sidste år (2018), skriver The Guardian. Men ifølge Floris Liebrand (kommunikationschef RAI) har hollændernes opfattelse af elcykler, som tidligere blev anset for at være de ældres transportmiddel, ændret sig.

 

Kasper Baatrup, Finans

 

Danmark - Import/eksport

Andelen af importerede el-cykler har vært høj og vækstet stort, med undtagelse af 2016. Der blev importeret ca. 50.000 el-cycler I 2018, hvoraf størstedelen blev importeret fra Kina (39% 2018) Ligeledes er den danske eksport gået fra at være nærmest ikke-eksisterende, til i 2018 at eksportere ca. 8.000 elcykler. (se tabel) De danske el-cykelproducenter eksporterer primært til det nordlige Europa hvor fordelingen i 2018, illustreres i cirkeldiagrammet.

 

- Danmarks Statistik

 

 

 

Brugerne

Den største del af cykeltransporten målt på antal kørte km benyttes af pendlere til og fra arbejde/uddannelsessted, med en gennemsnitlig enkeltcykeltur på 4,5km.

 

Andelen af alle cyklede kilometer mellem 2014-2017 ses i cirkeldiagrammet.

 

Andelen af cykelture på elcykel er stærkt stigende og det må formodes at tendensen fortsætter I takt med den vækstende produktion og import. Ligeledes er der også flere og flere cykelture på ladcykler.

 

- DTU - Transportvaneundersøgelsen

 

 

 

 

 

 

Elcyklen er bredt funderet i det danske befolkning

 

 

Uddrag fra vejdirektoratet