Nimbus Motorcykle i DI Business

Den 17. Januar udgav Dansk Industri en artikel om Nimbus-Motorcyles og vores målsætning om 50% kvindelige bestyrelsesmedlemmer.

Læs artiklen her