Handelsbetingelser

 

Nimbus Motorcycles Danmark A/S

Ubberødvej 22

2970 Hørsholm

Denmark

E-mail: claus@nimbus-motorcycles.com

CVR-nummer: 41 71 78 23

 

 

Aktiepuljer:

Nimbus Motorcycles Danmark A/S tilbyder nu køb af aktiepuljer i selskabet. Du kan dermed få din del af det dansk folkeejede selskab. Vores handelsbetingelser er som følger:

 

 

Aktieudbud i perioden 20. maj 2021 til 31. maj 2021:

Èn aktiepulje koster kr. 5.000 og indeholder nominelt DKK 300 B-aktier.

I alt bliver der udbudt mindst 1.500 aktiepuljer à kr. 5.000 svarende til kr. 7,5 mio. og maksimalt 11.500 aktiepuljer á kr. 5.000 svarende til kr. 57,5 mio.

Du kan købe én eller flere aktiepuljer.

 

Hvorfor har Claus Støvlbæk Clausen A-aktier? Og øvrige aktionærerne B-aktier?

Selskabets aktiekapital er opdelt i A-aktier og B-aktier. Hver A-aktie á DKK 1 giver 10 stemmer, og hver B-aktie á DKK 1 giver 1 stemme.

 

A-aktierne er underlagt en såkaldt lock-up periode, der betyder at A-aktionærer som udgangspunkt ikke må sælge eller overdrage A-aktier i Selskabet i en periode på otte år fra afslutningen af første udbud af aktier. Det er dog Claus Støvlbæk Clausens hensigt, at minimum halvdelen af A-aktierne altid skal forblive hans eller hans families. Det er derudover Claus Støvlbæk Clausens hensigt, at der ikke skal være nogen majoritetsaktionær, hvorfor der er tilknyttet en forkøbsret for selskabet eller ordre, ved overdragelse af B-aktier i selskabet.

 

 

 

 

Dette er et udbud af aktier i Nimbus Motorcycles Danmark A/S.

 

Investering i aktier er forbundet med risiko. Det er således ikke sikkert, at man som investor vil tjene penge på sin investering, ligesom det ikke er sikkert, at aktier vil kunne sælges igen. I værste fald vil man som investor tabe sin investering.

Udbuddet er alene rettet mod investorer i Danmark. Udbuddet er et offentligt udbud, der ikke er underlagt de samme regler, som udstedere optaget til handel på et reguleret marked (som defineret i EU-lovgivningen og implementeret i national lov), eller en anden handelsfacilitet underlagt et regelsæt. Risikoen ved en investering i Selskabet kan derfor være højere end en investering i en udsteder der er optaget til handel på et reguleret marked eller anden handelsfacilitet.

 

 

 

1. Indledning

1.1               Fisker og Nielsen, der i dag producerer Nilfisk støvsugere og andre industri-rengøringsmaskiner, producerede Nimbus motorcykler fra 1919 til 1960.

 

1.2               Nimbus Motorcycles Danmark A/S er stiftet med henblik på at lade motorcykelmærket, Nimbus genopstå i et redesign med elmotor. Baggrunden for Udbuddet er at finansiere Selskabets drift og produktion af Nimbus motorcykler og el-cykler.

 

1.3               Dette udbudsmateriale er udarbejdet af Nimbus Motorcycles Danmark A/S (”Selskabet”) i forbindelse med Selskabets offentlige udbud af minimum nominelt DKK 450.000 B-aktier og maksimalt nominelt DKK 3.450.000 B-aktier á DKK 1 pr. stk. (”Udbuddet”) svarende til et nettoprovenu på op til DKK 57.500.000.

 

1.4               Såfremt Maksimumudbuddet ikke tegnes ved Udbuddet, forventes Andet Udbud at blive udbudt i 4. kvartal 2021.

 

1.5               Selskabets aktier er ikke optaget til handel på en handelsfacilitet, og det er derfor ikke muligt at handle aktier i Selskabet via en handelsfacilitet.

 

1.6               Udbuddet og vilkår for kapitalforhøjelsen

 

1.6.1          Udbuddet løber fra 1. februar 2021 til 30. april 2021, hvor der udbydes tegning af minimum nominelt DKK 450.000 B-aktier (”Minimumsudbuddet”) og maksimalt nominelt DKK 3.450.000 B-aktier (”Maksimumudbuddet”) til kurs 1.666,67 (”Tegningskursen”), svarende til en pris pr. B-aktie på DKK 16,6667 (”Udbuddet”).

 

1.6.2          Alle nye B-aktier omfattet af Udbuddet bliver således udbudt til tegning ved Udbuddet, men det er alene en forudsætning for at kapitalforhøjelsen ved Udbuddet bliver gennemført, at Minimumsudbuddet bliver tegnet.

 

1.6.3          Såfremt Maksimumudbuddet bliver tegnet ved Udbuddet, vil der ikke blive gennemført endnu en kapitalforhøjelse (Andet Udbud).

 

 

1.7               Senere Udbud og vilkår for kapitalforhøjelsen

 

1.7.1          Det Senere udbud forventes at løbe fra 1. november 2021 til 31. december 2021 (”Senere Udbud”), hvor udbuddet af B-aktier afhænger af, hvor mange B-aktier, der blev tegnet ved Udbuddet, og hvor mange B-aktier, der umiddelbart forinden Andet Udbud tegnes af de investorer, der tegner B-aktier ved Udbuddet.

 

1.7.2          Såfremt Maksimumudbuddet ikke bliver tegnet ved Udbuddet, vil der i Andet Udbud blive udbudt et nominelt beløb B-aktier svarende til differencen mellem selskabskapitalen på tidspunktet for Andet Udbud og Maksimumudbuddet. Selskabets B-aktionærer vil blive tilbudt at udnytte deres fortegningsret helt eller delvist til tegning af de nye B-aktier, inden B-aktier udbydes til offentligheden i Andet Udbud. Tegningskursen ved Andet Udbud vil blive fastsat af Selskabets bestyrelse umiddelbart inden tidspunktet for Andet Udbud.  

 

1.8               Aktiepuljer

 

1.8.1          Ved Udbuddet kan der alene tegnes en eller flere puljer af nominelt DKK 300 B-aktier (”Aktiepulje”) til en tegningspris på DKK 5.000 per pulje (”Puljepris”). Mindsteprisen ved tegning af B-aktier i Selskabet er dermed Puljeprisen på DKK 5.000 for en Aktiepulje. Der kan tegnes flere Aktiepuljer.

 

1.8.2          Minimumsudbuddet indeholder 1.500 Aktiepuljer og Maksimumudbuddet indeholder 11.500 Aktiepuljer.

 

 

2.                 udbuddet i sammendrag

2.1               Selskabskapital og aktieklasser

 

2.1.1          Selskabets kapital udgør før Udbuddet nominelt DKK 400.000 A-aktier á DKK 1 pr. stk., der alle er ejet af Claus Støvlbæk Clausen, Louise Grundahl Klausen og Nicolaj Støvlbæk. Hver A-aktie á DKK 1 har 10 stemmer på Selskabets generalforsamling.

 

2.1.2          I Udbuddet udstedes B-aktier. Hver B-aktie á DKK 1 har 1 stemme på Selskabets generalforsamling.

 

2.2               Udbuddet og vilkår for kapitalforhøjelsen

 

2.2.1          Udbuddet løber fra 1. februar 2021 til 30. april 2021, hvor der udbydes tegning af minimum nominelt DKK 450.000 B-aktier (”Minimumsudbuddet”) og maksimalt nominelt DKK 3.450.000 B-aktier (”Maksimumudbuddet”) til kurs 1.666,67 (”Udbuddet”), svarende til en pris per aktie på DKK 16,667.

 

2.2.2          Alle nye B-aktier omfattet af Udbuddet bliver således udbudt til tegning ved Udbuddet, men det er alene en forudsætning for at kapitalforhøjelsen ved Udbuddet bliver gennemført, at Minimumsudbuddet bliver tegnet.

 

2.2.3          Såfremt Maksimumudbuddet bliver tegnet ved Udbuddet, vil Andet Udbud ikke blive gennemført.

 

2.3               Senere Udbud og vilkår for kapitalforhøjelsen

 

2.3.1          Et senere udbud forventes at løbe fra 1. november 2021 til 31. december 2021 (”Senere Udbud”), hvor udbuddet af tegning af B-aktier afhænger af, hvor mange B-aktier, der blev tegnet ved Udbuddet, og hvor mange B-aktier, der umiddelbart forinden Senere Udbud tegnes af de investorer, der tegner B-aktier i Udbuddet.

 

2.3.2          Såfremt Maksimumudbuddet ikke bliver tegnet ved Udbuddet, vil der blive udbudt et nominelt beløb B-aktier svarende til differencen mellem selskabskapitalen på tidspunktet for Senere Udbud og Maksimumudbuddet. Selskabets B-aktionærer blive tilbudt at udnytte deres fortegningsret helt eller delvist til tegning af de nye B-aktier, inden B-aktier udbydes til offentligheden. Tegningskursen ved Senere Udbud vil blive fastsat af Selskabets revisor umiddelbart inden tidspunktet for Senere Udbud.

 

2.4               Aktiepuljer

 

2.4.1          Ved Udbuddet kan der alene tegnes en eller flere puljer af nominelt DKK 300 B-aktier (”Aktiepulje”) til en tegningspris på DKK 5.000 per pulje (”Puljepris”). Mindsteprisen ved tegning af B-aktier i Selskabet er dermed Puljeprisen på DKK 5.000 for en Aktiepulje. Der kan tegnes flere Aktiepuljer.

 

2.4.2          Minimumsudbuddet indeholder 1.500 Aktiepuljer, og Maksimumudbuddet indeholder 11.500 Aktiepuljer.

 

2.5               Tidsplan for Udbuddet

 

2.5.1          Tidsplanen for gennemførelse af Udbuddet er følgende:

               

Tidspunkt

Handling

20. maj 2021,

kl. 9:00

Udbuddet begynder

31. maj 2021,

kl. 23:59

Udbuddet slutter

15. juni 2021

Offentliggørelse af resultatet af Udbuddet

18. juni 2021

Registrering af Udbuddets kapitalforhøjelse hos Erhvervsstyrelsen

 

2.6               Tegningskurs

 

2.6.1          Udbuddet sker til kurs 1.666,67 (”Tegningskursen”).

 

2.6.2          Tegningskursen ved Senere Udbud vil blive fastsat af Selskabets bestyrelse umiddelbart inden tidspunktet for Senere Udbud.

 

2.7               Afgivelse af tegningsordre og indbetaling

 

2.7.1          Nye B-aktier i Selskabet ved Udbuddet kan tegnes ved afgivelse af en elektronisk tegningsordre på Selskabets hjemmeside. Ved afgivelse af en tegningsordre skal følgende oplyses; navn/selskabsnavn, CVR-nr. hvis et selskab er tegner, adresse, antal Aktiepuljer der tegnes og det samlede tegningsbeløb.

 

2.7.2          Processen for tegning af nye aktier ved Udbuddet er følgende:

1)        Besøg www.nimbus-motorcycles.com

2)        Tilgå shoppen, enten via knap i bunden eller link i toppen på hjemmesiden

3)        Vælg kategori (aktiepuljer) 

4)        Vælg produkt (1 aktiepulje)

5)        Vælg antal af aktiepuljer og tryk "køb"

6)        Et billede af en "kurv" ses nu, med antal produkter (aktiepuljer) med en tilhørende samlet pris

7)        Klik på "Til bestilling" og indtast herefter dine personlige oplysninger

a.         Fornavn

b.        Efternavn

c.         Fødselsdato (valgfri)

d.        Adresse

e.         Postnummer

f.          By

g.        Email

h.        Bekræft Email

i.          Mobilnummer (valgfri)

j.          Det er også muligt at vælge en anden leveringsadresse (denne er dog ikke relevant, da vi ikke har en fysisk leveringsadresse, da levering sker på e-mail)

8)        Efter at have indtastet personlige oplysninger vælges leveringsmetode (Der findes 1 levering som ikke kan ændres, og denne er gratis, da kvittering modtages på e-mail)

9)        Derefter vælges betalingsmetode (korttype)

10)      Til sidst skal feltet "Jeg har læst og accepterer salgs- og leveringsbetingelser” bekræftes ved at klikke i feltet. Inden du klikker i feltet, skal udbudsmaterialet læses i sin helhed. Udbudsmaterialet kan tilgås ved at klikke på ”Læs mere her”.

11)       Efter alt dette er godkendt vil man blive ledt til betaling, hvor kortinformationer skal indtastes og efterfølgende skal en 3D-securere proces gennemføres (godkendelse med enten telefonnummer eller andet eksternt log-in, fx mobilepay)

12)      Efter betalingen er godkendt vil kunden modtage en mail med ordrens specifikationer, oplysninger, samt et dokument med handelsbetingelserne, som PDF)

 

2.7.3          Hvis Minimumsudbuddet ikke tegnes, returneres tegningsbeløbene til de personer, der har tegnet aktier ved Udbuddet. Tegningsbeløb returneres automatisk til det kort, hvorfra betaling er foretaget.

 

2.8               Overtegning

 

2.8.1          I tilfælde af overtegning vil alle investorer, der har afgivet tegningsordre i Selskabet, modtage en meddelelse om accept af tegningsordre, reduktion af antallet af Aktiepuljer, der kan tegnes eller afvisning på at tegne B-aktier i Selskabet. I tilfælde af overtegning vil Maksimumudbuddet blive allokeret af Selskabets bestyrelse ved udløbet af tegningsperioden i Udbuddet.  

 

 

3.                 Nimbus Motorcycles Danmark A/S

3.1               Selskabet

 

3.1.1          Selskabet er et aktieselskab (A/S), der er stiftet den 28. september 2020. Selskabets registrerede adresse er: Ubberødvej 22, 2970 Hørsholm. Selskabet er den 14. december 2020 omdannet fra at være et anpartsselskab til at være et aktieselskab.

 

3.1.2          Selskabets selskabskapital er fuldt indbetalt.

 

3.1.3          Selskabets formål er ifølge dets vedtægter at drive virksomhed ved at udvikle, producere og sælge motorcykler og cykler samt varetage aktiviteter forbundet dermed.

 

3.1.4          Forud for Udbuddet ejer Claus Støvlbæk Clausen 51% af Selskabets kapital svarende til nominelt DKK 204.000 A-aktier. Louise Grundahl Klausen og Nicolaj Støvlbæk ejer hver 24,5% af Selskabets kapital svarende til nominelt DKK 98.000 hver. Umiddelbart efter gennemførelse af Udbuddet vil Claus Støvlbæk Clausen, Louise Grundahl Klausen og Nicolaj Støvlbæk være eneste A-aktionærer i Selskabet.

 

3.1.5          Selskabets vedtægter er vedlagt som Bilag 1.

 

3.2               Aktieklasser 

 

3.2.1          Hver B-aktie á DKK 1, som tilbydes i Udbuddet, giver ret til 1 stemme på Selskabets generalforsamling. Hver A-aktie á DKK 1 giver ret til 10 stemmer på Selskabets generalforsamling. Derudover har A- og B-aktier de samme forvaltningsmæssige og økonomiske rettigheder i Selskabet. Stemmerettighederne indebærer, at A-aktierne – såfremt Maksimumudbuddet tegnes - giver ret til 53,69% af stemmerne i Selskabet.

 

3.2.2          Såfremt en kapitalejer, der ejer B-aktier i Selskabet, ønsker at overdrage en eller flere B-aktier til en tredjemand (herunder ved gave) har Selskabet eller ordre en forkøbsret til aktierne. Den pågældende B-aktionær skal i så fald skriftligt orientere Selskabets bestyrelse omkring den påtænkte overdragelse samt vilkårene herfor og levere en kopi af tilbuddet fra tredjemand (”Notifikationen”). Herefter kan Selskabets bestyrelse vælge at udnytte forkøbsretten på vegne af Selskabet til den pris, der fremgår af Notifikationen, angive en der kan udnytte forkøbsretten til den pris, der fremgår af Notifikationen, inden udløbet af 4 uger fra modtagelse af Notifikationen eller give afkald på forkøbsretten i den pågældende situation. I tilfælde af Selskabets afkald kan aktionæren frit sælge de relevante B-aktier til den angivne tredjemand på de vilkår, der fremgår af Notifikationen.     

 

3.3               Selskabets ledelse

 

 

               Bestyrelse

3.3.1          På tidspunktet for Udbuddet består Selskabets bestyrelse af fire medlemmer.

 

3.3.2          B-aktionærerne gives ret til samlet at udpege et bestyrelsesmedlem. Såfremt B-aktionærerne ikke udpeger et bestyrelsesmedlem, vælger generalforsamlingen bestyrelsesmedlemmet på vegne af B-aktionærerne. De resterende medlemmer af bestyrelsen udpeges af generalforsamlingen.

 

                Direktion

3.3.3          På tidspunktet for Udbuddet består Selskabets direktion af Claus Støvlbæk Clausen.

 

3.4               Stemmer på generalforsamlinger

 

3.4.1          Aktionærernes antal stemmer på Selskabets generalforsamlinger fastsættes ud fra antallet af aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen på baggrund af notering af de ejerforhold, der er registreret i Selskabets ejerbog samt de meddelelser om ejerforhold, som Selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingens afholdelse. Generalforsamlinger kan afholdes fysisk eller elektronisk som nærmere angivet i Selskabets vedtægter.

 

3.5               Bemyndigelse til at forhøje selskabskapitalen

 

3.5.1          Bemyndigelse til Udbuddet og eventuelt yderligere udbud

 

3.5.1.1      Selskabets bestyrelse er indtil 1. december 2025 bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje selskabskapitalen med eller uden fortegningsret for de eksisterende B-aktionærer ved at udstede B-aktier for op til nominelt DKK 4.450.000. Kapitalforhøjelser under denne bemyndigelse skal foretages ved kontant indbetaling, og tegningskursen fastsættes af Selskabets bestyrelse umiddelbart inden tidspunktet for en kapitalforhøjelse.

 

3.5.1.2      Med henblik på gennemførelse af Udbuddet har Selskabets bestyrelse den 1. februar 2021 truffet beslutning om at udnytte ovennævnte bemyndigelsen i vedtægterne til at udstede op til Maksimumudbuddet til Tegningskursen.

 

3.5.1.3      De nye B-aktier der udstedes ved Udbuddet i henhold til ovennævnte bemyndigelse, skal være ikke-omsætningspapirer noteret på navn. Der gælder indskrænkninger i B-aktiernes omsættelighed, jf. punkt 4.2.2. Ingen aktionærer er forpligtet til at lade B-aktier indløse helt eller delvist. B-aktierne skal have de rettigheder, der er angivet i Selskabets vedtægter. B-aktierne skal give aktionærer ret til udbytte og andre rettigheder i Selskabet fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering hos Erhvervsstyrelsen.

 

3.6               Bemyndigelse til at erhverve egne aktier

 

3.7               Selskabets bestyrelse er bemyndiget til – ad en eller flere gange – frem til 1. december 2025 at erhverve egne kapitalandele i overensstemmelse med selskabslovens til enhver tid gældende bestemmelser herom.

 

3.8               Bestyrelsen må maksimalt erhverve nominelt DKK 1.000.000 B-aktier á DKK 1 pr. stk.

 

3.9               Det mindste vederlag, som Selskabet må yde pr. kapitalandel, er DKK 1 pr. kapitalandel á DKK 1, svarende til kurs 100, og det højeste vederlag som Selskabet må yde som vederlag pr. kapitalandel er markedsværdien beregnet på baggrund af en til formålet anerkendt værdiansættelsesmetode.

 

 

3.10            Ejerforhold

3.10.1        Selskabets selskabskapital udgør før Udbuddet nominelt DKK 400.000 A-aktier á DKK 1 pr. stk. Alle A-aktier er ejet af Claus Støvlbæk Clausen (100%) Louise Grundahl Klausen (24,5%) og Nicolaj Støvlbæk (24,5%)]. Såfremt Maksimumudbuddet tegnes, vil A-aktierne udgøre 11,59% af selskabskapitalen, og B-aktierne vil udgøre 88,41% af selskabskapitalen.

 

3.10.2        Claus Støvlbæk Clausen, Louise Grundahl Klausen og Nicolaj Støvlbæk sælger ingen af deres aktier i Selskabet ved Udbuddet. Claus Støvlbæk Clausen, Louise Grundahl Klausen og Nicolaj Støvlbæks A-aktier er underlagt en lock-up forpligtelse, som betyder, at Claus Støvlbæk Clausen, Louise Grundahl Klausen og Nicolaj Støvlbæk som udgangspunkt ikke må sælge eller overdrage A-aktier i Selskabet i en periode på otte år fra afslutningen af Udbuddet. Efter udløbet af denne lock-up periode må A-aktierne sælges eller på anden vis overdrages. Det er dog Claus Støvlbæk Clausens hensigt, at minimum halvdelen af A-aktierne altid skal forblive hans.   

 

3.10.3        Uanset lock-up bestemmelserne gengivet ovenfor er Claus Støvlbæk Clausen, Louise Grundahl Klausen og Nicolaj Støvlbæk berettiget til at overdrage A-aktier i Selskabet til et selskab, hvori de har bestemmende indflydelse samt at overdrage A-aktier til deres børn, børnebørn og/eller ægtefælle eller selskaber, som er ejet af Claus Støvlbæk Clausen, Louise Grundahl Klausen og Nicolaj Støvlbæks børn, børnebørn og/eller ægtefælle.

 

BILAG 1  

 

VEDTÆGTER FOR NIMBUS MOTORCYCLES DANMARK A/S

        Navn

3.11            Selskabets navn er Nimbus Motorcycles Danmark A/S.

4.                 Formål

4.1               Selskabets formål er at udvikle, producere og sælge motorcykler og cykler samt varetage aktiviteter forbundet dermed.

5.                 Selskabets kapital

5.1               Selskabskapitalen udgør nominelt DKK 400.000 fordelt på kapitalandele á DKK 1 pr. stk. Selskabets kapitalandele er fordelt på DKK 400.000 A-aktier og DKK 0 B-aktier.

5.2               Selskabets kapitalandele skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog.

5.3               Kapitalandelene er ikke-omsætningspapirer. Selskabet udsteder ikke ejerbeviser.

5.4               Såfremt en kapitalejer, der ejer B-aktier i selskabet, ønsker at overdrage en eller flere B-aktier til en tredjemand (herunder ved gave) har selskabet eller ordre forkøbsret til B-aktierne. Den pågældende B-aktionær skal i så fald skriftligt orientere selskabets bestyrelse omkring den påtænkte overdragelse samt vilkårene herfor og levere en kopi af tilbuddet fra tredjemand (”Notifikationen”). Herefter kan selskabets bestyrelse udnytte forkøbsretten på vegne af selskabet eller angive en der kan udnytte forkøbsretten inden udløbet af 4 uger fra modtagelse af Notifikationen til den pris, der fremgår af Notifikationen. I tilfælde af Selskabets afkald kan aktionæren frit sælge de relevante B-aktier til den angivne tredjemand på de vilkår, der fremgår af Notifikationen. 

 

5.5               Selskabets A-aktier er underlagt en lock-up forpligtelse, som betyder, at A-aktionærerne som udgangspunkt ikke må sælge eller overdrage A-aktier i selskabet før 31. december 2028. Efter udløbet af denne lock-up periode må A-aktierne sælges eller på anden vis overdrages. Uanset lock-up bestemmelsen er A-aktionærerne berettiget til at overdrage A-aktier i selskabet til et selskab, hvori en eller flere A-aktionærer har bestemmende indflydelse samt at overdrage A-aktier til A-aktionærernes respektive børn, børnebørn og/eller ægtefælle eller selskaber, som er ejet af A-aktionærernes børn, børnebørn og/eller ægtefælle. 

 

6.                 Bemyndigelse til at forhøje selskabskapitalen

 

6.1               På selskabets ekstraordinære generalforsamling den 14. december 2020 blev selskabets bestyrelse bemyndiget til – ad en eller flere omgange – indtil 1. december 2025 at forhøje selskabskapitalen kontant med op til nominelt DKK 4.450.000 B-aktier i Selskabet. For bemyndigelsen gælder følgende vilkår og betingelser:

 

1.    at det mindste beløb, hvormed selskabskapitalen – ad en eller flere omgange - skal kunne forhøjes, udgør nominelt DKK 810.000 og det højeste beløb udgør nominelt DKK 4.450.000,

2.    at der ved tegning skal foretages fuld kontant betaling til Selskabet,

3.    at bestyrelsens fastsætter tegningskursen for aktierne á DKK 1 pr. stk.,

4.    at de nye kapitalandele giver ret til udbytte og andre rettigheder i Selskabet fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering hos Erhvervsstyrelsen,

5.    at omkostninger ved kapitalforhøjelsen, der skal betales af Selskabet, anslås til at udgøre DKK 10.000 ekskl. moms

6.    at de nye kapitalandele er B-aktier, der har de økonomiske og forvaltningsmæssige rettigheder, der fremgår af Selskabets vedtægter,

7.    de nye kapitalandele kan udstedes med eller uden fortegningsret for Selskabets kapitalejere, og at der ikke skal være indskrænkninger i de nye kapitalandeles fortegningsret ved fremtidige forhøjelser,

8.    at fristen for tegning og indbetaling af de nye kapitalandele fastsættes af bestyrelsen,

9.    at der skal gælde de indskrænkninger i de nye kapitalandeles omsættelighed, som fremgår af punkt 6.4 i Selskabets vedtægter

10. at de nye kapitalandelene skal være ikke-omsætningspapirer, og at de nye kapitalandele skal lyde på navn. Ingen aktionærer er forpligtet til at lade deres aktier indløse helt eller delvist.

 

 

7.                 bemyndigelse til bestyrelsen til at erhverve egne aktier

 

7.1               På selskabets ekstraordinære generalforsamling den 14. december 2020 blev selskabets bestyrelse bemyndiget til – ad en eller flere omgange – frem til 1. december 2025 at erhverve egne kapitalandele i overensstemmelse med selskabslovens til enhver tid gældende bestemmelser herom.

 

7.2               Bestyrelsen må maksimalt erhverve nominelt DKK 1.000.000 B-aktier á DKK 1 pr. stk.

 

7.3               Det mindste vederlag, som selskabet må yde pr. kapitalandel, er DKK 1 pr. kapitalandel á DKK 1, svarende til kurs 100, og det højeste vederlag som selskabet må yde som vederlag pr. kapitalandel er markedsværdien beregnet på baggrund af en til formålet anerkendt værdiansættelsesmetode.

 

8.                 Generalforsamlingen, kompetence, sted og indkaldelse

 

8.1               Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser.

 

8.2               Selskabets generalforsamling skal afholdes på selskabets hjemsted eller i Storkøbenhavn. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

 

8.3               Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev eller e-mail til hver enkelt i ejerbogen noteret kapitalejer.

 

9.                 GENERALFORSAMLINGEN, DAGSORDEN

 

9.1               Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal indeholde:

 

                1.       Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

 

                2.       Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.

 

                3.       Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

 

                4.       Valg til bestyrelsen.

 

                5.       Valg af revisor.

 

                6.       Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller kapitalejere

 

10.               GENERALFORSAMLINGEN, dirigent, STEMMERET og beslutninger

 

10.1            Hver A-aktie á DKK 1 giver 10 stemmer, og hver B-aktie á DKK 1 giver 1 stemme på selskabets generalforsamling.

 

10.2            Bestyrelsen udpeger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivningen på generalforsamlinger.

 

11.               ELEKTRONISK GENERALFORSAMLING

 

11.1            Bestyrelsen er bemyndiget til at beslutte, at generalforsamlinger afholdes fuldstændig eller delvist elektronisk.

 

11.2            Bestyrelsen skal sørge for, at elektroniske generalforsamlinger afvikles på betryggende vis, og skal sikre, at det anvendte system er indrettet, så lovgivningens krav til afholdelse af generalforsamling opfyldes, herunder især kapitalejernes adgang til at deltage i, ytre sig samt

stemme på generalforsamlingen. Systemet skal gøre det muligt at fastslå, hvilke kapitalejere der deltager, hvilken selskabskapital og stemmeret de repræsenterer samt resultatet af afstemninger.

 

11.3            Via egen opkobling tilslutter kapitalejerne sig et virtuelt forum, hvor generalforsamlingen afholdes. Direktionen fastsætter de nærmere krav til de elektroniske systemer, som anvendes ved elektronisk generalforsamling. Kapitalejerne afholder selv egne omkostninger ved deltagelse i elektronisk generalforsamling.

 

11.4            I indkaldelsen til den elektroniske generalforsamling angives de nærmere krav til det elektroniske udstyr, som skal anvendes ved deltagelse i generalforsamlingen. Ligeledes angives, hvorledes tilmelding sker, samt hvor kapitalejerne kan finde oplysninger om fremgangsmåden i forbindelse med generalforsamlingen.

 

11.5            Ved afholdelse af elektronisk generalforsamling, kan selskabet beslutte at benytte elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post i kommunikationen mellem Selskabet og kapitalejerne i overensstemmelse med pkt. 15 nedenfor, i stedet for at fremsende eller fremlægge papirbaserede dokumenter.

 

12.               Bestyrelse og direktion

 

12.1            Selskabet ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer valgt af generalforsamlingen og bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. B-aktionærerne må samlet udpege et bestyrelsesmedlem. Såfremt B-aktionærerne ikke udpeger et bestyrelsesmedlem, vælger generalforsamlingen det tredje bestyrelsesmedlem. De resterende medlemmer af bestyrelsen udpeges af bestyrelsen.

 

12.2            Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

 

12.3            Bestyrelsen ansætter 1-2 direktører til at varetage den daglige ledelse af selskabets virksomhed.

 

13.               TEGNINGSREGEL

 

13.1            Selskabet tegnes af en direktør alene eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening.

 

14.               Elektronisk kommunikation

 

14.1            Al kommunikation fra selskabet til kapitalejerne, herunder indkaldelse til generalforsamlinger, kan ske elektronisk via offentliggørelse på selskabets hjemmeside eller via e-mail. Generelle meddelelser gøres tilgængelige på selskabets hjemmeside i henhold til gældende lov.

 

14.2            Kommunikation fra kapitalejere til selskabet kan ske ved e-mail. Det er den enkelte kapitalejers ansvar at sikre, at selskabet har kapitalejerens korrekte e-mailadresse. Selskabet har ingen pligt til at søge e-mailadresser berigtiget eller til at fremsende meddelelser på anden måde.

 

15.              Revisor

 

15.1            Selskabets årsrapport revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

 

16.               REGNSKABSÅR

 

16.1            Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31. december 2021.

 

******

 

Ovenstående vedtægter blev vedtaget ved ekstraordinær generalforsamling den 14. december 2020.

 

Generelle informationer om Nimbus Motorcycles Danmark A/S

Læs nedenfor alt materialet fra Nimbus Motorcycles Danmark A/S

 

 

Aktiepuljer & Aktieinformation - Nimbus Motorcycles Danmark A/S

Vi er nu kommet igennem den første fase i rejsen, nemlig Crowfunding af Nimbus Motorcycles Danmark. Dette betyder, at vi nu ser mod et udbud af aktiepuljer i Nimbus Motorcycles Danmark A/S, med ønsket om, at alt er og forbliver dansk kontrolleret.

 

Vi befinder os som sagt nu i fase 2, aktieudbud, hvor vi skal have danskerne på banen endnu en gang. Nedenfor kan man læse videre om faserne. 

 

 

 

Etape 1 - Efterår 2020 - Udbud 1

 

 

 

Minimum 13,5 mio. d.kr. til

 

 • Udbud af minimum 2.700 aktiepuljer og maksimum 11.500 aktiepuljer. Hver aktiepulje indeholder nominelt DKK 300 B-aktier. Èn aktiepulje koster kr. 5.000. Udbuddet gennemføres hvis 2.700 aktiepuljer, tegnes i udbuddet, hvilket svarer til en samlet investering i selskabet på 13,5 mio. kr. Tegnes alle 11.500 aktiepuljer udgør den samlede investering i selskabet DKK 57,5 mio.kr. Du kan tegne én eller flere aktiepuljer.
 • Etablering første fase
 • Drift første fase Udbud 1 giver økonomiske midler til at kunne præsentere design og modeller, når udbud 2 starter.

 

 Etape 2 - Efterår 2021 - Udbud 2

 

 

 

Op til 44 mio. d.kr. til

 

 • Udbud af op til 8.800 aktiepuljer blandt andet afhængig af hvor mange aktiepuljer, der blev tegnet i Udbud 1. Antallet af aktiepuljer, der udbydes under Udbud 1 og Udbud 2, kan ikke overstige 11.500 aktiepuljer. (pris pr. aktiepulje beregnes på baggrund af markedsværdien af Nimbus Motorcycles Danmark A/S få dage før udbudstidspunktet).
 • Samtidig præsenteres designet, prototype og modelprogrammet. Produktion, lageropbygning og marketing går i gang.
 • Nimbus Motorcycles Danmark i A/S er gældfri og mindre uafhængig af finansielle institutioner (driftskredit) Iværksættervirksomheder er ofte truet af manglende likviditet (penge i kassen).
 • Dertil lægges, at vi iværksættere ikke altid er klar til at etablere en professionel bestyrelse fra start.
 • Disse kendte udfordringer er løst i denne virksomhed, tillagt et kendt brand, logo og et stærkt koncept.

 

 

 

 

Aktie info

 • Aktionærer fra udbud 1 har fortegningsret i udbud 2 (ingen pligt, men som tak for tilliden)
 • Afhængigt af hvor mange aktiepuljer, der tegnes vedudbud 1, bliver der et tilsvarende færre antal aktiepuljer i udbud 2. Såfremt alle 11.500 aktiepuljer bliver tegnet ved udbud 1, vil udbud 2 ikke blive gennemført.
 • For generelle bestemmelser og vilkår for aktiepuljerne i øvrigt, henvises til handelsbetingelserne for aktietegningen.

 

Aktieinvestor - hvad får jeg til gengæld? Her er nogle af svarene:

 

1. ejerskab

 • medejer af Nimbus Motorcycles Danmark A/S
 • indirekte medejer af ”Folkets Motorcykel”
 • tilbud om køb af evt. Nimbus Motorcycles Danmark A/S’ kommende produkter

2. sikring af

 • danske arbejdspladser
 • en gældfri virksomhed i muligt omfang
 • dansk domicil
 • én bestyrelsespost i Nimbus Motorcycles Danmark A/S, der kan udnyttes samlet af alle B-aktionærer
 • fokus på bæredygtighed, socialt ansvar og ordentlighed
 • frivillig delagtiggørelse i ideer til design, teknik m.m. og
 • muligheden for at være en del af op til 11.500 ambassadører for Nimbus Motorcycles Danmark A/S

 

3. økonomi

4. andet

 • planlagt lodtrækning om 2 stk. Nimbus Motorcycles el-motorcykler med 2 sæder og sidevogn, med forpligtigelsen om at foretage en tur gennem Europa gennem 3-6 mdr. med ”brændstof og forsikring” betalt (konkurrencevilkår gælder og offentliggøres senere)
 • Lodtrækning om 4 Nimbus Motorcycles el-cykler, med forpligtigelsen om at foretage en køretur efter aftale, med ”brændstof og forsikring” betalt (ideer til turen modtages til den tid) (konkurrencevilkår gælder og offentliggøres senere)
 • Løbende kommunikation fra Nimbus Motorcycles Danmark A/S
 • Adgang til internt produceret indhold fra Nimbus Motorcycles Danmark A/S (Tv-produktion)

 Folkets kapital skal gøre en forskel i virksomhederne

 

Glem ikke de private penge, når vi sammen skal bringe Danmark ud af coronakrisen. Sådan lyder budskabet, efter et samlet Folketing med stort mod og handlekraft har introduceret historiske hjælpepakker til erhvervslivet. Desværre må vi konstatere, at der stadig er en markant risiko for, at vi taber tusindvis af lovende vækstvirksomheder, hvis ikke vi også får de private opsparinger og investorer med.

 

Selv om tabene hos de danske investorer har været ganske massive de seneste uger, så er det en kendsgerning, at der stadig står op mod 1.000 mia. kr. passivt placeret i de danske banker. I efteråret 2019 klagede mange over, at pengene ikke var investeret. Men i dag skal vi måske glæde os over at opsparingerne endnu er intakte! For nu er timingen endnu bedre, hvis vi kan skabe de rette incitamenter.

 

Fra Dansk Aktionærforening vil vi opfordre til, at vi får udviklet nye modeller, der effektivt kan få mere privat kapital ud til de kriseramte danske virksomheder. Det handler også om at sikre, at nye børsnoteringer og vækstkapital ikke forsvinder helt, når coronakrisen er overstået.

 

Artikel fra Dansk Aktionærforening, marts 2020

 

 

 

Salg, marketing og målgruppen

Når Nimbus Motorcycles Danmark A/S’ (motor)cykler når samlebåndet, har vi bearbejdet markederne med egne folk ved at sende dem til det virkelige liv i de regioner, vi tror på. Det betyder, at vi, parallelt med design- og ingeniørteamet, arbejder hårdt og målrettet med salgsplanlægningen. Statistikker vil bl.a. være en del af markedsudpegningen.

 

Til at understøtte hjemmesiden ”nimbus-motorcycles.com” følges der op med markedsføring via bl.a. sociale medier og naturligvis internt produceret indhold til aktionærerne. Dertil lægges, at importører fra forskellige regioner forventes at få etableret flagshipstores (showrooms i Skandinavisk design) designet til Nimbus Motorcycles Danmark A/S’ produkter. Enkelt & elegant.

 

Vigtigt er det ligeledes, at nævnte ”flagshipstores” forventes at få flere produkter at præsentere i fremtiden, så kunderne kan få et godt og solidt produktprogram at vælge imellem – og repræsentanterne for disse kan få en indtjening også.

 

I første omgang består produkterne fra Nimbus Motorcycles Danmark A/S af en Nimbus Motorcycles E-motorcykel og en E-cykel. Når disse er køreklar, er der flere produkter undervejs. Det kunne f.eks. være en E-Ladcykel, en E-Mountainbike og flere som vi må holde for os selv lidt endnu, af konkurrencemæssige hensyn!

 

”Nimbus” brandet er stærkt, men skal ikke misbruges. Derfor skal vi nøje overveje, hvilke produkter vi kan tilføje under vores Nimbus Motorcycles brand og som er i overensstemmelse med licensaftalerne (se herom i rettighedsafsnittet).

 

Kundernes køb kan bl.a. ske direkte via nimbus-motorcycles.com 

 

 Servicering

Kigger på maskinbranchen inden for landbruget, er det sket en stor udvikling i eksempelvis servicering af maskinerne.

Forhandlerne er blevet konsolideret og flere kører ud til kunder med servicebiler og foretager de nødvendige serviceeftersyn og reparationer.

 

Ser vi på bilbranchen er Tesla også på vej med kørende service- og reparationsopgaver ude hos kunderne. Servicering af et eldrevet køretøj er meget anderledes fordi der i store træk kun er det elektriske system som skal tilses og ingen traditionel motor med alle de komponenter denne indebærer.

 

Nimbus Motorcycles Danmark A/S ser flere muligheder, evt. i kombination, for servicering af Nimbus Motorcycles produkterne.

Lokale værksteder trænet i servicering af Nimbus Motorcycles produkterne og/eller i kombination med udekørende servicebiler som besøger kunderne hjemme på deres bopæl.

 

  

Finansiering

Om ikke hver dag, så ofte bringes der nye finansierings- og ejerformer frem i markedet.

Dette område har også vores store opmærksomhed – skal vi eje – leje/lease – deleordninger. Mulighederne er mange og dette vigtige emne vil også blive bearbejdet i 2021.

 

Events

PR aktiviteter vil ske der hvor potentielle kunder færdes fysisk. Præsentation af Nimbus Motorcycles produkterne forventes foretaget (pt. E-motorcykle og E-cykle) på gader og stræder, indkøbscentre og andre relevante områder.

 Som tidligere beskrevet, får aktionærerne ved lodtrækning, tilbud om 2 Nimbus Motorcycles el-motorcykler og 4 Nimbus Motorcycles el-cykler til en køretur, eksempelvis gennem Europa. Der udarbejdes særskilte konkurrencevilkår herfor.

Samme aktivitet planlægges i andre regioner rundt i verden. Det gir reklame og viser, at livet kan godt være både seriøst og sjovt på èn og samme tid. Og på en Nimbus Motorcycles (motor)cykel! Meget mere herom senere.

 

Tv produktion

Flere tv-produktionsselskaber og TV-programmer har udtrykt interesse for at lave optagelser til en film om Nimbus Motorcycles’ produkter og relancering. Vi ser om det også realiseres.

Den første producerede Nimbus Motorcycles El-motorcykel bortauktioneres og udsmykkes af en dansk kunstner og naturligvis monteret med sidevogn og alt tænkeligt udstyr.

 

Et auktionshus tilbydes at stå for auktionen, som vil blive transmitteret via relevante platforme, som finder relanceringen af Nimbus Motorcycles spændende – samt internt TV hos Nimbus Motorcycles Danmark A/S, naturligvis.

 

Salgets økonomiske udkomme går til en fond, som kan støttes af alle, fra fonde til virksomheder og privatpersoner. Fondens formål er at støtte aktiviteter i det danske erhvervsliv, med det mål at få mennesker med udfordringer i livet, i job.

Mere herom senere.

 

 

 

 

 

 

 

 

Salgsforventninger

 

Indtjeninger

Omsætning i DKK

 

 

Omsætningen indeholder Nimbus Motorcycles E-motorcykle og Nimbus Motorcycles E-cykle. I omsætningen er der ikke medregnet salg af tilbehør (læderdragt, tasker og andet relevant tilbehør, når man kører Nimbus Motorcycles (motor)cykel – dog er der ikke indgået endelige aftaler om at denne brug realiseres. Sidevogne til Nimbus Motorcycles produkter er ej heller medregnet I omsætningen.

 

EBITDA DKK

 

 

Som produktionsvirksomhed er målet en indtjeningsgrad i niveauet 12% før renter og afskrivninger (Ebita) Målet er nået fra 2026.

 

 

Nulpunktsomsætning

 

 

 

Som i forannævnte omsætning er der ej heller her medregnet salg af tilbehør og sidevogne. Omsætningerne for begge nævnte produkter ventes at være betydende.

Nulpunktsomsætning i antal styk

 

 

Ovennævnte figur fortæller det antal enheder der skal sælges, før der tjenes penge – og inden der tabes penge. I 2028 skal der f.eks. sælges 785 stk. Nimbus E-motorcykler og 8.644 Nimbus E-cykler. I forhold til det stærke brand, historien, nydesignede produkter og en erfaren bestyrelse og topledelse, er nulpunktstyktallet forventligt overkommelig at håndtere.

 

Revisionspartnerselskabet Deloitte har afgivet en erklæring på resultatbudget for 2021 samt forecast for 2022-2028. Dette kan du hente her.

 

 

 

Kundesegmentet for motorcyklen

For langt de fleste er der tale om en kombination af både pragmatiske of emotionelle argumenter og for mange skifter argumenterne over tid. Farten er måske mindre vigtig, efterhånden som alderen stiger. Til gengæld fylder det sociale aspekt mere, når konen pludselig er med i sidevognen – eller kører selv. Med en Nimbus Motorcycles-sidevogn øges mulighederne meget.

 

Campingtur - børn på tur – børn til/fra institution – kørestolsbrugere får plads til kørestolen – vareudbringning – bedemandskørsel – og helt sikkert mange flere ideer, gerne fra danskerne.

 

Det sidste er meget interessant! Fordi Nimbus Motorcycles’ E-motorcykle også designes til kvinder og med el-drift og nu er der ingen grund til forskrækkelse for motorlarm og Nimbus Motorcycles’ (motor)cykel  sviner ikke med olie eller anden ”forurening” til tøjet. Interessant er det, at når man nævner ordet motorcyklist, vil mange automatisk tænke på en ung mand i starten af tyverne, sikkert monteret på en hurtig, neongrøn japansk maskine og med alt for stor fart på. Sådan er det ikke helt i praksis. Mange steder forhindrer lovgivningen de helt unge kørere i at købe de store, hurtige sportscykler, hvilket i høj grad har dæmmet op for de mange ulykker, man tidligere.

 

 

 

 

Som figuren viser, er den store gruppe af motorcyklister i aldersgruppen 30-49 år. I fremtiden vil vi formentlig se den aldrende gruppe – 50-75 år øges. ”De gamle 68ère er ved at være pensionsmodne og har gode pensioner og prioriterer deres pension højt med stor aktivitet.

 

Hvem kommer til at køre NIMBUS Motorcycles E-motorcykle?

En prioritering med en høj topfart kombineret med en god motorlarm, vil køre benzindrevne motorcykler. En Nimbus Motorcycles’ motorcykel, med eldreven fremdrift, hurtig acceleration, ingen motorstøj og designet til både kvinder og mænd er vi overbevist om, kan tiltrække både de unge og hele vejen op til – som ovenfor nævnt, "gamle 68èrne". 

 

Lægges oveni ”dansk” brand-design-kapital-ejerskab-historien og danske arbejdspladser, er valget ikke langt væk.

 

 

Fordele og ulemper ved Nimbus Motorcycles’ EL-motorcykle

 

 

Fordele

 

 • Grøn energi Ingen motorstøj Ingen partikelforurening
 • Lettere i vægt
 • Hurtigere acceleration
 • Henvender sig til alle aldersgrupper
 • Henvender sig til både kvinder og mænd
 • Lave vedligeholdelsesudgifter
 • Lavere ”brændstofforbrug” CO2 besparelse
 • Enkelt servicekoncept – kan udføres hjemme Ingen oliespild på bukser eller kjoler ..
 • og .. first mover i Danmark – for alvor

 

 

Ulemper

 

 • Manglende motorstøj
 • Kortere rækkevidde ”
 • For lidt skrueri” for nørder
 • Manglende ”Nimbus lyd”

 

 

Tidsplan

Nedenfor kan du/I se en plan for hele projektet:

 

 

 

 

Markedsanalyse

Som en del af projektet har vi undersøgt markederne indenfor både el-motorcykler og elcykler. Nedenfor er et sammendrag.

 

El-Motorcykler

Europa markedsudvikling

 

I 2017 blev der solgt 4.121 el-motorcykler, dette steg med 81,5% I 2018 hvor 7.478 enheder blev solgt!

Dog anses el-motorcykelmarkedet for et nichemarked da kun 0,75% af Europas indregistrerede motorcykler er elektriske (2018).

 

- ACEM

 

 

 

 

 

Største aftagere

Spanien er Europas største aftager af elmotorcykler (2.970 stk (2018)) efterfulgt af Frankrig (1.526 (2018))

 

Elektriske motorcykler - Tyskland

I Tyskland oplever man en generel vækst for elektriske motorcykler

 

Elektriske motorcykler - Holland

I Holland har volumen af solgte elektriske motorcykler været relativ lav og stabil. I 2018 ser vi en voldsom vækst (809 stk). fremtidige data vil vise m denne vækst vil fortsætte.

Gør den kan Holland blive en af de største aftagere af elektriske motorcykler i Europa.

 

ACEM

 

 

 

 

Elmotorcykel DK Markedsudvikling

 

Elektriske motorcykler - Danmark

Elektriske motorcykler er fortsat et lille nichemarked I Danmark. Før el-motorcykler var inkluderet I registreringsafgiften blev der solgt en volumen på 32 enheder.

 

I de efterfølgende år frem mod 2018 er der ikke blevet solgt over 3 enheder om året. En del af årsagen til dette kan findes i det begrænsede udvalg af elektriske motorcykler I Danmark. De store mærker som Harley Davidson, har nu de første elektriske motorcykler på markedet og det bliver spændende at se hvordan deres indtræffen vil påvirke det danske elmotorcykelmarkede.

 

Der ses en stor vækst blandt elektriske Mopeds (knallert 45) I DK. Der modsat elmotorcyklerne har flere modeller på markedet.

 

ACEM

 

 

 

Sammenligning

I år 2018 blev der i Danmark solgt 3.415 motorcykler. Salget er siden 2014 været generelt stigende

 

ACEM

 

 

 

 

Kundesegment elmotorcykler

Jens Winther (Importør af ZERO-motorcykler) oplever 2 typer kunder: Dem med dybe lommer der søger et supplement til den Tesla, som står i garagen. De kører elmotorcykel for fornøjelsens skyld og gerne kun i weekenden. Men den anden gruppe af interesserede tager kunderne ofte udgangspunkt i en holdning. De har sat sig meget grundigt ind i teknologien og er analytiske og velovervejet i deres valg. De kører aldrig mere end 200 km på en dag, og ofte skal motorcyklen bruges til pendling.” - Bjørn Godske, Ingeniøren.

 

 

 

 

 

 

El-Cykler

 

Markedsudvikling - Vækst

 

Verden

Det forudsiges at det globale elcykel-marked vil vækste med 9.01% I perioden 2018 til 2025.

- Markets and Markets

 

 

USA

Det forventes at markedet for elcykler vil stige, under pandemien, da der søges alternativer til offentlig transport.

I USA opleves der stor interesse for el-cykler hos den ældre generation der generelt er I ‘risikogruppen’ for Covid-19. Der opleves stor efterspørgsel og stort set alle el-cykelmærker har udsolgt.

 

- Ed Benjamin, eCycleElectric

 

Europa

Gennemsnitlig vækst i Europa for salg af elcykler de sidste 5 år:

6,5%.

Bemærkning* de sidste 3 år har den årlige vækst dalet fra 10,6% til 3,1%

 

 

 

Danmark

Danske cykelproducenter oplever øget produktion og salg af elcykler i ind og udland. Således blev 2018 det første år, der blev produceret og solgt flere el-cycler end konventionelle cykler i Danmark.

Den danske elcykelproduktion har siden 2013 oplevet en stor vækst, seneste data viser en stigning på 27% fra 2017-2018.

 

Danmarks Statistik

 

 

Sammenligning

 

Holland

Hos den førende cykelnation Holland opleves der også stor interesse for elcykler, der i 2018 for første gang oplevede et større salg af elcykler end konventionelle cykler, akkurat som vi ser i Danmark

Salgstallene kan delvist forklares med sommervejret sidste år (2018), skriver The Guardian. Men ifølge Floris Liebrand (kommunikationschef RAI) har hollændernes opfattelse af elcykler, som tidligere blev anset for at være de ældres transportmiddel, ændret sig.

 

Kasper Baatrup, Finans

 

Danmark - Import/eksport

Andelen af importerede el-cykler har vært høj og vækstet stort, med undtagelse af 2016. Der blev importeret ca. 50.000 el-cycler I 2018, hvoraf størstedelen blev importeret fra Kina (39% 2018) Ligeledes er den danske eksport gået fra at være nærmest ikke-eksisterende, til i 2018 at eksportere ca. 8.000 elcykler. (se tabel) De danske el-cykelproducenter eksporterer primært til det nordlige Europa hvor fordelingen i 2018, illustreres i cirkeldiagrammet.

 

Danmarks Statistik

 

 

 

Brugerne

Den største del af cykeltransporten målt på antal kørte km. benyttes af pendlere til og fra arbejde/uddannelsessted, med en gennemsnitlig enkelt-cykeltur på 4,5km.

Andelen af alle cyklede kilometer mellem 2014-2017 ses i cirkeldiagrammet.

 

Andelen af cykelture på elcykel er stærkt stigende og det må formodes at tendensen fortsætter I takt med den vækstende produktion og import. Ligeledes er der også flere og flere cykelture på ladcykler.

 

DTU - Transportvaneundersøgelsen

 

 

 

 

 

 

Elcyklen er bredt funderet i den danske befolkning

 

 

Uddrag fra vejdirektoratet

 

 

Organisation

 

 

 

 

 

Bestyrelse 

Bestyrelsen, det øverste organ i Nimbus Motorcycles Danmark A/S, forventes at bestå af 3-5 personer, heri mindst 2 kvinder, såfremt interessen byder sig. Vi skal have en professionel og stærk bestyrelse i Nimbus Motorcycles Danmark A/S, vi skal have de rigtige kompetencer ind, men også sikre diversitet. Derfor ønsker vi inddragelse af kvinder, da tradition og kultur har bevirket, at bestyrelser overvejende består af mænd.

 

Vi vil naturligvis sikre at vores aktionærer bliver repræsenteret med et medlem af bestyrelsen. Dette vil ske på førstkommende generalforsamling, efter vi har afsluttet aktieudbuddet, hvor B-aktionærerne samlet har mulighed for at udpege et medlem til bestyrelsen.

 

Bestyrelsen består foreløbig af:

Bjarne Fjeldsted – bestyrelsesformand

Anne Skare Nielsen – bestyrelsesmedlem

Claus Støvlbæk Clausen – bestyrelsesmedlem

Vibeke Grundahl Clausen – bestyrelsesmedlem

 

Alle B-aktionærerne vælger et bestyrelsesmedlem i fællesskab ved generalforsamlingen.

 

 

Bestyrelsesformanden Bjarne Fjeldsted er meget klar på at indtage posten og være med på rejsen. Hør her hvad han har at sige om projektet:

 

 VIDEO KOMMER IND HER – den kan jeg ikke linke til.

 

SWOT Analyse af Nimbus Motorcycles Danmark A/S

 

 

 

 

Samarbejdspartnere

Nedenfor ses en liste over de tætte samarbejdspartnere der er med til, at gøre projektet til virkelighed:

 

 

Design

3Part A/S

www.3part.com

 

Web-site

3Part A/S

www.3part.com

 

Ingeniør

DIS A/S (Dansk Ingeniør Service)

8660 Skanderborg

www.D-I-S.dk

 

Foto og video

Hartman Schmidt Fotografi

8000 Aarhus C

www.hartmann-schmidt.dk

 

Sociale medier

Mediac Agency ApS,

8260 Viby J

www.linkedin.com/company/mediac-agency/

 

Økonomisk rådgivning

Deloitte

Partner Michael Bach

Statsautoriseret revisor Jens Lauridsen

8000 Aarhus C

www.deloitte.dk

Juridisk rådgivning

Lundgrens Advokatpartnerselskab

Advokat Søren Danelund Reipurth (varemærker)

Advokat Anne Hansen-Nord (kapitalrejsning)

2900 Hellerup

www.lundgrens.dk

 

Eksportkaution

Danmarks Eksportkredit (EKF)

2100 København Ø

www.ekf.dk

 

Dansk Industri (DI)

Dansk Industri

1553 København V

www.di.dk

 

Pengeinstitut

Merkur Andelskasse

www.merkur.dk

 

Bestyrelsesformand

Bjarne Fjeldsted

www.linkedin.com/in/bjarne-fjeldsted/

 

Bestyrelsesmedlem

Anne Skare Nielsen

Fremtidsforsker

www.universalfuturist.com

 

Bestyrelsesmedlem

Claus Støvlbæk Clausen

Idèmand

www.nimbus-motorcycles.com

 

 

Rettigheder

Nimbus Motorcycles Denmark A/S (herefter ”Nimbus Motorcycles”) har indgået aftaler med flere indehavere af varemærkerettigheder til ordmærket NIMBUS såvel som mærket med og uden farve(figur).

 

 

 

Nimbus Motorcycles har således opnået visse rettigheder til at udnytte de relevante ”Nimbus Motorcycles” mærker for sin kernevirksomhed, der er fremstilling, markedsføring og salg af motorcykler og elcykler. I henhold til en af ovennævnte aftaler så længe det sker i kombination med MOTORCYCLES.

 

Der er endnu ikke taget stilling til, om Nimbus Motorcycles ønsker at føje yderligere produkter til sin portefølje på et senere tidspunkt, hvilket man I fremtiden vil afsøge nærmere, herunder om det er nødvendigt at indgå nye licensaftaler eller foretage egne registreringer af relevante rettigheder.

 

Det overvejes ligeledes at indgå yderligere aftaler med yderligere indehavere af varemærkerettigheder af hensyn til den nuværende produktportefølje, herunder bl.a. under hensyntagen til den geografiske udstrækning af de aftaler, der allerede er indgået. Ovennævnte aftaler (og heri indeholdte begrænsninger) begrænser sig til henholdsvis Danmark, EU og USA, dog ikke nødvendigvis alle relevante lande og/eller territorier og indehavere, ej heller i de nævnte lande/territorier.

 

Aftalen omfattende Danmark er foreløbigt tidsbegrænset til 25 år. Der er ikke med omtalte aftaler givet nogen garanti for, at mærkerne kan udnyttes uden at krænke tredjemand i visse jurisdiktioner.

 

 

Firkløveret  

Mission & vision

 

Dansk Brand 

”Motorcyklen Nimbus” er et dansk brand i særklasse. En dansk industrihistorie startende i 1919 og sluttede produktionsmæssigt i 1960. MEN ”Nimbussen” lever fortsat eksemplarisk og kører over det meste af jorden. Et brand og en historie, Claus Støvlbæk Clausen som idemand til en relancering af motorcyklen og med el-drift, har stor respekt for. Derfor er det besluttet, at aktierne i Nimbus Motorcycles Danmark A/S udbydes til investorer.

 

Efter c-modellen (hvilken model der relanceres med eldrift) kom på markedet i 1934, kaldte A/S Fisker & Nielsen Nimbussen for ”Danmarks Motorcykle”

I 2020 kalder vi den fortsat ”Danmarks Motorcykle” selvfølgelig.  

Dansk design

Der er ingen tvivl om, at den originale ”Nimbus Type C” er et godt udgangspunkt for en design- og udviklingsproces. Den har særegne kendetegn, er harmonisk i sit udtryk og oser af håndværk. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at der er tale om et design fra 1934, og for at bringe udtrykket ind i det 21. århundrede, er det nødvendigt, at hver eneste lille detalje tages op til revision og re-designes med moderne design-, produktions- og sikkerhedsmuligheder for øje.

 

Ud over det fysiske design - hvordan motorcyklen ser ud - er en motorcykel også en oplevelse. Når man snakker med motorcyklister, dukker begrebet køreglæde ofte op.

 

 

 

 

Dansk Kapital

Det er selskabets ønske, at aktierne i Nimbus Motorcycles Danmark A/S, skal udbydes til investorer.

 

Som beskrevet i indledningen, kan man gå til banken, på Børsen eller til danskerne, når der skal skaffes kapital. Vi er ikke i tvivl. Vi går til danskerne og tilbyder den danske befolkning medejerskab ved investering i selskabet sammen med undertegnede.

 

Og hvorfor den beslutning?

”Nimbus motorcyklen” var og er dansk. Det er ønsket at den nye 3. generation også skal være det. Det betyder nemlig, at Nimbus Motorcycles Danmark A/S får mulighed for at have mange aktionærer blandt danskerne og risikoen for få store enkeltaktionærer, som evt. kunne være interesseret i at motivere aktionærerne til et salg af virksomheden til kapitalfonde eller til udlandet, minimeres.

 

Vi har med en dansk kronjuvel og et stykke dansk industrihistorie at gøre, som vi bør værne om at bevare på danske hænder, for altid. Er du enig – invester i en aktiepulje eller to.

 

 

Dansk produktion

Siden 1960èrne blev en del produktion i Danmark udfaset til lande som Portugal, Polen, De Baltiske Lande og Østen. Siden årtusindskiftet er denne begyndt at sive tilbage til Danmark. I Danmark er vi blevet dygtige til at anvende og i skrivende stund 2020, bygge robotter.

 

Robotter og solidt håndværk med base i Danmark, er med til at øge konkurrencekraften ift. produktionsaktiviteter i fjerne lande.

 

Nimbus Motorcycles’ (motor)cykler skal primært produceres i Danmark naturligvis, som dengang – 1919 til 1960. Det skal den, fordi ”Nimbusmotorcyklen” er DANSK og vi skal skabe danske arbejdspladser.

 

Alt hvad der kan fremstilles af dele til Nimbusprodukterne i Danmark, er godt.

Hjul, elmotor og batteri, forventes at blive produceret uden for Danmarks grænser.

Produktion i Danmark er ”montage” relateret til Nimbus Motorcycles Daamark A/S

 

De danske værdier er meget vigtige at holde fast i, det ved Simon Skafdrup, leder for designteamet hos 3PART A/S, alt om. Hør her hvad han har at sige om projektet.

 

 

Værdier

 

Bæredygtighed

Indkøbs- og kvalitetschefen skal sammen med designerne, ingeniørerne og økonomiafdelingen drage omsorg for, at bæredygtigheden er optimal, i indkøb som produktion, marketing og drift. Hvad kan genbruges etc.

Bæredygtighed hænger også sammen med miljø. Blot èt eksempel: Eventuelle firmabiler skal være el- eller brintdrevet. Kørepenge til medarbejdere udbetales til statens takster ved forannævnte driftsmidler. Eventuel Taxakørsel skal også med baggrund i forannævnte driftsmidler. Leverandører på transportsiden er tog eller køretøjer med forannævnte driftsmidler. Overgangsperioder må der være plads til, hvis såfremt!

 

Socialt ansvar

I Danmark drager vi omsorg de mennesker som har udfordringer på deres vej – psykisk eller fysisk. Men vi kan og skal gøre det meget bedre. For år tilbage var vi på besøg hos Grundfos i Bjerringbro for at indhente inspiration. I Bjerringbro havde Grundfos etableret en afdeling med Skånejob, i 2002 kaldet Flexjob, som fungerede super godt.

 

Nimbus Motorcycles Danmark A/S skal beskæftige i det omfang det er muligt, mennesker med udfordringer som ovenfor nævnt. Kan man bestride et job i kørestol? Selvfølgelig – det handler om tilrettelæggelse.

Kan man beskæftige autister? Det vil nok være nærmest umuligt at finde andre typer mennesker, som har en hukommelse, som visse med denne type handicap har. Her tænkes f.eks. på lagerekspedition eller holde styr på hver enkelt lille skrue eller møtrik, som kræves, når man skal producere (samle) en motorcykel.

 

Der er masser af muligheder.

Hvis vi alle bare gør en lille bitte indsats, kan vi få mange udfordrede mennesker ud på arbejdsmarkedet. På fuld- eller deltid. Kom bare i gang – også andre iværksættere.

 

Kunderne

Ups – kunderne – jamen det er jo kunderne, som skal bruge vores produkter. Kundenærheden er en bærende del i virksomheden. Kundenærhed er afgørende, uanset om det er en løbende kontakt eller det er reklamationer, der skal håndteres. Det har vi en plan for, hvordan det skal håndteres.

 

Medarbejdere

Medarbejdere – jamen det er jo kittet i virksomheden. Glade og dygtige medarbejdere, som hver dag står op til et arbejde i en virksomhed, hvor motivationen og ordentlighed er uden for diskussion og delaktivgjort i produktionsplanlægningen og produktudviklingen, kan kun være et gode til en endnu bedre virksomhed og glade kunder.

 

 

FORSIDE: Nimbus Motorcycles Danmark A/S

 

 Et stykke dansk industrihistorie af helt særlig karakter (1919-60) genopstår. Den nostalgiske ”Nimbus motorcykel - C–model” fra 1934 – relanceres i tidens trend af Nimbus Motorcycles Danmark A/S – med bæredygtig energi – el-motor naturligvis og med dyb respekt for brandet og de mange design-detaljer, ”Nimbus motorcyklen” indeholder.

 

Anders Fisker, designeren bag ”Nimbus motorcyklen” (c-modellen) skrev i sin brochure ”Danmarks Motorcykle” Det gør vi naturligvis fortsat, fordi ”Nimbus motorcyklen” er dansk design og det ønsker selskabet den vil være altid.

”Nimbus motorcyklen” skal ikke være alene, en Nimbus E-cykel designes også med kendetegn fra Nimbus motorcyklen.  

Finansiering

Kan foregå på flere måder. Man kan gå i banken, på Børsen eller til danskerne.

Jeg er ikke i tvivl. Jeg går til danskerne og tilbyder den danske befolkning medejerskab via investering i Nimbus Motorcycles Danmark A/S sammen med undertegnede.

Begrundelse

Anders Fisker skrev ”Danmarks Motorcykle” og det gør vi fortsat.

Det er mit ønske at danskerne dvs. private, virksomheder og private fonde bliver medejere af Nimbus Motorcycles Danmark A/S.

 

Det fordrer, at aktionærerne er med på, at Nimbus Motorcycles Danmark A/S skal have domicil i Danmark og bestræbe sig på, at selskabet ikke sælges til enkeltinvestorer, kapitalfonde eller til udlandet.

Aktieudbudet 15.12.2020

Der udbydes op til 11.500 aktiepuljer, der hver indeholder nominelt DKK 300 B-aktier. Èn aktiepulje koster kr. 5.000. Udbuddet gennemføres hvis 2.700 aktiepuljer, tegnes i udbuddet, hvilket svarer til en samlet investering i selskabet på DKK 13,5 mio. Tegnes alle 11.500 aktiepuljer udgør den samlede investering i selskabet DKK 57,5 mio. Du kan tegne én eller flere aktiepuljer.

 

Designudgave

Nimbus Motorcycles’ el-motorcykel designes til både mænd & kvinder, enten med ét eller to sæder.

Derudover vil det være muligt at tilkøbe sidevogn til sin Nimbus Motorcycles el-motorcykel.

 

Derudover designer vi også en sprit ny Nimbus Motorcycles E-cykel. Ja, du hørte rigtigt, en Nimbus Motorcycles E-cykel, som også designes til både mænd og kvinder.

 

De karakteristiske designdetaljer fra Nimbus C-model 1934, vil i videst muligt omfang afspejle ovennævnte 2 Nimbus Motorcycles produkter.

 

Hvem er Claus Støvlbæk Clausen?

 

 

– årgang 1954 - født og opvokset på Djursland ved Grenå på et landbrug. Kørte traktor som 6-årig og kunne bakke med en firhjulet gummivogn, selvom vognporten var snæver. Når der kom en mejetærsker gennem landsbyen Fannerup tænkte beboerne, hvor er piloten? Som 11-årig er man jo ikke fuldvoksen! Jeg havde en fantastisk barndom med landbrug og maskiner.

 

Uddannet i shippingbranchen i Århus og efterfølgende en tur på Vejlby Landbrugsskole i Risskov. På driftslederuddannelsen var der bonus. Her mødte jeg en smuk ung kvinde fra husholdningsskolen samme sted, og vi har netop fejret Rubinbryllup.


Salg- og marketing har været min beskæftigelse i alle årene i forskellige salgsjob bl.a. hos Faxe Bryggeri, Lyngfeldt Landbrugsmaskiner og Pindstrup Mosebrug, samtidig med drift af eget landbrug. Fra 1987 har min primære beskæftigelse været ejendomsmægler og senest med speciale i større landbrug.

 

 

Mit iværksættergen bliver aktiveret, når jeg er alene i min bil eller står under bruseren. Jeg har en forkærlighed for design, kvalitet, marketing og nostalgi. ”Nimbus Motorcyklen” indeholder alle ingredienserne.

I foråret 2020 har undertegnede indgået en licensaftale vedrørende rettighederne til ”Nimbus” brandet.

 

Derfor er relancering af Nimbus C-modellen fra 1934 en helt særlig og topmotiverende opgave, som kan skabe danske arbejdspladser, masser af eksportkroner og glæde hos kunder, medarbejdere, samarbejdspartnere og aktionærer. I første omgang er der også en Nimbus Motorcycles E-cykel med i produktportefølgen.

 

 

Bliv en del af projektet i dag!

 

De gladeste hilsener og største taknemmelighed

 

Claus Støvlbæk Clausen 

Majoritetsejer af Nimbus Motorcycles Danmark A/S,

indtil udbuddet af aktiepuljer er afsluttet

 

 

 

 

Betaling

Dankort & Kreditkort - med tilhørende 3D-secure betaling.

 

Fragt

Da der i første omgang ikke leveres et fysisk produkt, er der ikke koblet fragt til virksomheden. 
 

Persondatapolitik

Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os:
Navn, adresse, postnummer, by og mailadresse, eventuelt også fødselsdato og telefonnummer.
 
Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig.  
 
Personoplysningerne registreres hos Nimbus Motorcycles og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.


Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig.


Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på: claus@nimbus-motorcycles.com.

Klageadgang

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte Claus Clausen på claus@nimbus-motorcycles.com. 


 

Handelsbetingelserne er senest opdateret d. 20.05.2021