Firkløveret

1. Dansk Brand

”Motorcyklen Nimbus” er et dansk brand i særklasse. En dansk industrihistorie startende i 1919 og sluttede produktionsmæssigt i 1960. MEN ”Nimbussen” lever fortsat eksemplarisk og kører over det meste af jorden. Et brand og en historie, Claus Støvlbæk Clausen som idemand til en relancering af motorcyklen og med el-drift, har stor respekt for. Derfor er det besluttet, at aktierne i Nimbus Motorcycles Holding A/S udbydes til investorer. 

Efter c-modellen (hvilken model der relanceres med eldrift) kom på markedet i 1934, kaldte A/S Fisker & Nielsen Nimbussen for ”Danmarks Motorcykle” I 2020 kalder vi den fortsat ”Danmarks Motorcykle” selvfølgelig.

2. Dansk design

Der er ingen tvivl om, at den originale ”Nimbus Type C” er et godt udgangspunkt for en design- og udviklingsproces. Den har særegne kendetegn, er harmonisk i sit udtryk og oser af håndværk. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at der er tale om et design fra 1934, og for at bringe udtrykket ind i det 21. århundrede, er det nødvendigt, at hver eneste lille detalje tages op til revision og re-designes med moderne design-, produktions- og sikkerhedsmuligheder for øje

Ud over det fysiske design - hvordan motorcyklen ser ud - er en motorcykel også en oplevelse. Når man snakker med motorcyklister, dukker begrebet køreglæde ofte op.

 
 

3. Dansk Kapital

Det er selskabets ønske, at aktierne i Nimbus Motorcycles Holding A/S, skal udbydes til investorer. Som beskrevet i indledningen, kan man gå til banken, på Børsen eller til danskerne, når der skal skaffes kapital. 

Vi er ikke i tvivl. Vi går til danskerne og tilbyder den danske befolkning medejerskab ved investering i selskabet sammen med Claus Clausen. Og hvorfor den beslutning? ”Nimbus motorcyklen” var og er dansk. Det er ønsket at den nye 3. generation også skal være det.


Det betyder nemlig, at Nimbus Motorcycles Holding A/S får mulighed for at have mange aktionærer blandt danskerne og risikoen for få store enkeltaktionærer, som evt. kunne være interesseret i at motivere aktionærerne til et salg af virksomheden til kapitalfonde eller til udlandet, minimeres.

4. Dansk produktion

Siden 1960èrne blev en del produktion i Danmark udfaset til lande som Portugal, Polen, De Baltiske Lande og Østen. Siden årtusindskiftet er denne begyndt at sive tilbage til Danmark. I Danmark er vi blevet dygtige til at anvende og i skrivende stund 2020, bygge robotter.

Robotter og solidt håndværk med base i Danmark, er med til at øge konkurrencekraften ift. produktionsaktiviteter i fjerne lande. Nimbus Motorcycles’ (motor)cykler skal primært produceres i Danmark naturligvis, som dengang – 1919 til 1960.

Det skal den, fordi ”Nimbusmotorcyklen” er DANSK og vi skal skabe danske arbejdspladser. Alt hvad der kan fremstilles af dele til Nimbusprodukterne i Danmark, er godt. Hjul, elmotor og batteri, forventes at blive produceret uden for Danmarks grænser. 

Værdier

Bæredygtighed

Indkøbs- og kvalitetschefen skal sammen med designerne, ingeniørerne og økonomiafdelingen drage omsorg for, at bæredygtigheden er optimal, i indkøb som produktion, marketing og drift. Hvad kan genbruges etc.

Bæredygtighed hænger også sammen med miljø. Blot èt eksempel: Eventuelle firmabiler skal være el- eller brintdrevet. Kørepenge til medarbejdere udbetales til statens takster ved forannævnte driftsmidler. Eventuel taxakørsel skal også med baggrund i forannævnte driftsmidler.

Leverandører på transportsiden er tog eller køretøjer med forannævnte driftsmidler. Overgangsperioder må der være plads til, hvis såfremt!

Socialt ansvar

I Danmark drager vi omsorg de mennesker som har udfordringer på deres vej – psykisk eller fysisk. Men vi kan og skal gøre det meget bedre. For år tilbage var vi på besøg hos Grundfos i Bjerringbro for at indhente inspiration. I Bjerringbro havde Grundfos etableret en afdeling med Skånejob, i 2002 kaldet Flexjob, som fungerede super godt.

Nimbus Motorcycles Holding A/S skal beskæftige i det omfang det er muligt, mennesker med udfordringer som ovenfor nævnt. Kan man bestride et job i kørestol? Selvfølgelig – det handler om tilrettelæggelse.

Kan man beskæftige autister? Det vil nok være nærmest umuligt at finde andre typer mennesker, som har en hukommelse, som visse med denne type handicap har. Her tænkes f.eks. på lagerekspedition eller holde styr på hver enkelt lille skrue eller møtrik, som kræves, når man skal producere (samle) en motorcykel.

Der er masser af muligheder. Hvis vi alle bare gør en lille bitte indsats, kan vi få mange udfordrede mennesker ud på arbejdsmarkedet. På fuld- eller deltid. Kom bare i gang – også andre iværksættere.

Kunderne

Ups – kunderne – jamen det er jo kunderne, som skal bruge vores produkter. Kundenærheden er en bærende del i virksomheden. Kundenærhed er afgørende, uanset om det er en løbende kontakt eller det er reklamationer, der skal håndteres. Det har vi en plan for, hvordan det skal håndteres.

Medarbejdere

Medarbejdere – jamen det er jo kittet i virksomheden. Glade og dygtige medarbejdere, som hver dag står op til et arbejde i en virksomhed, hvor motivationen og ordentlighed er uden for diskussion og delaktivgjort i produktionsplanlægningen og produktudviklingen, kan kun være et gode til en endnu bedre virksomhed og glade kunder.

Idémanden Claus Clausen

Claus er født i 1954 og opvokset på Djursland ved Grenå på et landbrug hvor han havde en fantastiske barndom med landbrug og maskiner. Som 6-årig kørte han traktor og kunne bakke med en firhjulet gummivogn, selvom vognporten var snæver. 

Relancering af Nimbus C-modellen fra 1934 er derfor en helt særlig og topmotiverende opgave for Claus. Relanceringen forventes at skabe danske arbejdspladser, masser af eksportkroner og glæde hos kunder, medarbejdere, samarbejdspartnere og aktionærer.

Claus er uddannet i shippingbranchen i Aarhus og var efterfølgende en tur på Vejlby Landbrugsskole i Risskov. 

Salg- og marketing har været Claus' beskæftigelse i alle årene i forskellige salgsjob bl.a. hos Faxe Bryggeri, Lyngfeldt Landbrugsmaskiner og Pindstrup Mosebrug, samtidig med drift af eget landbrug. Fra 1987 har Claus' primære beskæftigelse været ejendomsmægler - senest med speciale i større landbrug.